Pagina wordt geladen ...
Heeft u vragen? email info@smoezen.eu

Woorden leren omschrijven

Bestemd voor leerlingen van het middelbaar talenonderwijs. Met Smoezen oefenen leerlingen het omschrijven van begrippen. Ze werken daarbij in tweetallen.

Bekijk nu onze demo

Scroll naar beneden

"Smoezen" in een vreemde taal.

Een gesprek met een buitenlander kan stokken als je woordenschat onvoldoende is. Je moet je dan behelpen op een andere manier. Het omschrijven van een begrip is daarbij een belangrijke compensatie strategie. Als je omschrijving geslaagd is zal de buitenlander het woord noemen dat je nog niet kende. Zo leer je nieuwe woorden. In dit leermiddel oefen je met z'n tweeën. De een luistert en probeert het Nederlandse woord te raden, de ander spreekt en omschrijft met behulp van de steunwoorden het raadwoord.

Ervaar wat je al kunt zeggen, en laat je verrassen door de woorden.

Uit de praktijk

Smoezen is in de praktijk van het leslokaal geboren in de jaren negentig. Op het Ulenhofcollege in Doetinchem ontwikkelde Peet Hopmans in de Franse les met zijn leerlingen het spel SMOES. De selectie van woorden en de opbouw in niveaus nam vier jaar in beslag. In 2001 won SMOES het Europesetalenlabel, een onderscheiding van het Europees Platform voor het beste innovatieve vreemdetaalproject. Smoezen is de uitgebreide digitale versie ervan.,met veel extra's voor leerling en docent. Het spel biedt genoeg materiaal voor drie leerjaren. 

Welkom

Smoezen is een uniek leermiddel in vele opzichten. Het is een motortje dat, eenmaal gestart, vanzelf loopt. Een uitkomst voor de leraar die het al zo druk heeft. Het spel gaat ervanuit dat beginnende taalleerders in het Nederlands denken. Het combineert het oefenen van het omschrijven van de een met het luisteren van de ander. Het spelelement- - waarover heeft hij het? - stimuleert en motiveert de leerlingen. Deze werkvorm is ontwikkeld in de praktijk, met leerlingen in de bovenbouw van HAVO en VWO van het Ulenhofcollege in Doetinchem. Spelenderwijs herhalen ze ook basisvocabulaire uit de voorgaande jaren. Ze leren samen in deze interactie waarbij ze elkaar beurtelings belonen voor de prestatie. Na de oorspronkelijke doos met kaartjes kwam de vraag om meer, en uitgebreider materiaal in digitale vorm. Na een positieve testfase met een prototype gemaakt door de Hogeschool te Arnhem is er nu Smoezen, de online versie, niet alleen voor Frans maar ook voor vijf andere talen. Het biedt nog tal van mogelijkheden om te groeien, op basis van de suggesties van de gebruikers. 

Jacob Rommers was docent Frans aan De Passie (Utrecht Lunetten) en was gebruiker sinds het eerste uur. Hij heeft zich ingezet om deze digitale versie van SMOES tot stand te brengen. We mogen hem daar dankbaar voor zijn.

Peet Hopmans, idee en ontwikkeling

Bevalt de demo versie van Smoezen? Vraag dan vandaag nog een licentie aan

Smoezen is nu beschikbaar voor de volgende talen:

 • Frans

  De versie voor Frans is de oerversie van Smoezen. De andere talen zijn hiervan afgeleid. Veel leerlingen denken dat Frans een moeilijke taal is om te leren. Daarom was het een uitdaging om voor hen een oefenmodel te vinden dat hen aansprak. Ze bouwden mee aan de ontwikkeling en ervoeren al snel dat ze, ook in het Frans, hun woordje konden doen. Sindsdien is het smoezen een bekende werkvorm geworden in het taalonderwijs.

 • Engels

  Het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen.

 • Duits

  Als belangrijkste handelspartner van Nederland mag Duits niet ontbreken in dit leermiddel. Maar het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen.

 • Italiaans

  Het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen. De versie voor Italiaans is verzorgd door Ans Verdouw, oud-leerling van de ontwerper van Smoezen, Peet Hopmans.

 • Spaans

  Spaans is een een wereldtaal en onmisbaar in het verkeer met vele landen in Midden- en Zuidamerika. Het Nederlands maakt makkelijk nieuwe woorden door bestaande aan elkaar te plakken. Smoezen bevat voornamelijk zulke samengestelde woorden waarbij vooral de relatie tussen de delen goed verwoord moet worden. Als de luisteraar het woord raadt, dan wel een synoniem ervan geeft is de opdracht volbracht en wisselt de beurt. Is het te omschrijven woord onbekend voor de spreker dan mag hij het overslaan.

  Het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen.

 • Nederlands

  Met deze versie van Smoezen oefent de leerling in het Nederlands om Nederlandse begrippen te omschrijven. De te omschrijven woorden, zogenaamde Raadwoorden, zijn niet geschikt voor beginners. Wellicht maken we in de toekomst een versie voor NT2, zodat ook immigranten met hun docent kunnen smoezen. Het zijn voornamelijk samengestelde woorden waarbij vooral de relatie tussen de delen goed verwoord moet worden. Als de luisteraar het woord raadt, dan wel een synoniem ervan geeft is de opdracht volbracht en wisselt de beurt. Is het te omschrijven woord onbekend voor de spreker dan mag hij het overslaan.

  Het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen.

Vraag hier snel en eenvoudig een licentie aan

sitemap | contact | privacy | algemene voorwaarden
hosting dotsolutions