Pagina wordt geladen ...
Heeft u vragen? email info@smoezen.eu

Smoezen is een leermiddel voor het talenonderwijs in het middelbaar onderwijs en voor volwassenen. Leerlingen oefenen in tweetallen het omschrijven van begrippen. Het is geen leermiddel om de woordenschat te vergroten, maar om de reeds in de onderbouw verworven woordenschat effectief te gaan gebruiken. In de beginnersfase denkt de taalleerder nog in het Nederlands. Dat is het uitgangspunt van Smoezen. De een praat in de vreemde taal en de ander probeert het Nederlandse woord te raden. De leerling die praat krijgt hulp door steunwoorden in de vreemde taal. Aanvankelijk zijn dat er vier, maar hoe hoger het niveau hoe minder steunwoorden hij krijgt. Klikken op het steunwoord laat de vertaling zien. Klikken op de categorie (Persoon, Handeling, Dier, Lichaam, Ruimte enz.) laat mogelijke beginnetjes zien. De moeilijkheidsgraad heeft ook te maken met de bekendheid van het te omschrijven Nederlandse woord. Woorden die de student niet kent mag hij overslaan.

De docent bepaalt per sessie het niveau.

Voor de oefensessie heeft de docent de keus om de oefenblokken stapsgewijs vanaf het begin door te werken met de klas. Maar hij kan ook, bijvoorbeeld als herhaling, de woorden random uit het hele corpus laten halen. Hij kan ook een snelle route kiezen waarbij stap voor stap uit elke blok vijf woorden aangeboden worden.

De docent stelt de oefentijd in en de docent kan hulp aan en uitschakelen.

Smoezen is een samenwerkingsverband tussen J. Rommers en P.Hopmans, twee ervaren docenten Frans. Na talloze verzoeken om een opvolger van Smoes hebben zij besloten deze digitale versie op te zetten. Rommers gebruikt het leermiddel al sinds 2001 in de praktijk en wijdde zijn masterscriptie eraan: "Onderzoek naar het effect van Smoezen op de gespreksvaardigheid Frans." Hij is verantwoordelijk voor de klantenbeheer, de promotie en distributie.

Hopmans is inmiddels met pensioen. Hij verzorgt de inhoud en bewaakt het concept. Voor Levende Talen was hij actief in werkgroepen voor letterkunde (Lezen onder de Loupe) en gespreksvaardigheid (Mobiles). Momenteel is hij werkzaam als beeldend kunstenaar (keramiek en brons).

 

Bevalt de demo versie van Smoezen? Vraag dan vandaag nog een licentie aan

Smoezen is nu beschikbaar voor de volgende talen:

 • Frans

  De versie voor Frans is de oerversie van Smoezen. De andere talen zijn hiervan afgeleid. Veel leerlingen denken dat Frans een moeilijke taal is om te leren. Daarom was het een uitdaging om voor hen een oefenmodel te vinden dat hen aansprak. Ze bouwden mee aan de ontwikkeling en ervoeren al snel dat ze, ook in het Frans, hun woordje konden doen. Sindsdien is het smoezen een bekende werkvorm geworden in het taalonderwijs.

 • Engels

  Het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen.

 • Duits

  Als belangrijkste handelspartner van Nederland mag Duits niet ontbreken in dit leermiddel. Maar het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen.

 • Italiaans

  Het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen. De versie voor Italiaans is verzorgd door Ans Verdouw, oud-leerling van de ontwerper van Smoezen, Peet Hopmans.

 • Spaans

  Spaans is een een wereldtaal en onmisbaar in het verkeer met vele landen in Midden- en Zuidamerika. Het Nederlands maakt makkelijk nieuwe woorden door bestaande aan elkaar te plakken. Smoezen bevat voornamelijk zulke samengestelde woorden waarbij vooral de relatie tussen de delen goed verwoord moet worden. Als de luisteraar het woord raadt, dan wel een synoniem ervan geeft is de opdracht volbracht en wisselt de beurt. Is het te omschrijven woord onbekend voor de spreker dan mag hij het overslaan.

  Het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen.

 • Nederlands

  Met deze versie van Smoezen oefent de leerling in het Nederlands om Nederlandse begrippen te omschrijven. De te omschrijven woorden, zogenaamde Raadwoorden, zijn niet geschikt voor beginners. Wellicht maken we in de toekomst een versie voor NT2, zodat ook immigranten met hun docent kunnen smoezen. Het zijn voornamelijk samengestelde woorden waarbij vooral de relatie tussen de delen goed verwoord moet worden. Als de luisteraar het woord raadt, dan wel een synoniem ervan geeft is de opdracht volbracht en wisselt de beurt. Is het te omschrijven woord onbekend voor de spreker dan mag hij het overslaan.

  Het spel Smoes werd oorspronkelijk ontworpen voor Frans. Het bestond uit enkele dozen met gekleurde kaartjes. De kleuren gaven het niveau weer. Er waren twee jaargangen. Na enkele jaren is er ook een versie voor Engels gemaakt. In 2008 is het idee ontstaan om een digitale versie te maken door de Hogeschool in Arnhem. Dat prototype is op zes scholen een jaar positief getest. De huidige website is een product van Dotsolutions in Hoogeveen.

Vraag hier snel en eenvoudig een licentie aan

sitemap | contact | privacy | algemene voorwaarden
hosting dotsolutions